Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szállító céget (Magyar Posta). Más cég az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatvédelmi tájékoztató:


A Videojáték Város (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő címe: 9121 Győrszemere, Felpéci u. 47.
Adatkezelő elérhetősége: 06 70 2685486, ugyfelszolgalat@videojatekvaros.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Videojáték Város szállítással foglalkozó munkatársai

- Magyar Posta

- GLS

Adatfeldolgozónak minősül tárhelyszolgáltatónk, a tarhely.com.

Elérhetőségeik:

Telefon: +36 1 700 2323

Email: info@tarhely.com

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Cégadatok:

  • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • Adószám: 23495919-2-41
  • EU-s közösségi adószám: HU23495919
  • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
  • Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
  • IBAB bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
  • SWIFT kód: CIBHHUHBA vásárló kérelmezheti Adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- személyes adatainak helyesbítését
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését Adatkezelőnél telefonon vagy emailben kezdeményezheti.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Adatkezelő  a  neki  megadott  személyes  adatokat  nem  ellenőrzi.  A  megadott  adatok megfelelőségéért,  valóságtartalmáért  kizárólag  az  azt  megadó  személy  felel.  Valamennyi felhasználó az email címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az
email címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama


Adatkezelő  a  felhasználó  által megadott  személyes  adatok  kezelésére  a  felhasználó  a szolgáltatásról az adott felhasználói névvel való kiiratkozásának időtartamáig jogosult. Az adatok törlésének időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 nap.
Jogellenes,  megtévesztő  személyes  adat  használata  esetén  vagy  a  felhasználó  által  elkövetett
bűncselekmény,  illetve  rendszer  elleni  támadás  esetén  Adatkezelő  jogosult  a  felhasználó regisztrációjának  megszűnésével  egyidejűleg  adatait  is  haladéktalanul  törölni,  ugyanakkor bűncselekmény  gyanúja  vagy  polgári  jogi  felelősség  gyanúja  esetén  jogosult  az  adatokat  a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
A  felhasználó  által  megadott  személyes  adatok - abban  az  esetben  is,  ha  a  felhasználó  a szolgáltatásról nem  iratkozik  le  - addig  kezelhetőek  Adatkezelő  részéről,  amíg  a  felhasználó
kifejezetten  írásban  nem  kéri  azok  kezelésének  megszüntetését. 
A  rendszer  működése  során  automatikusan,  technikailag  rögzítésre  kerülő  adatok  a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek  tárolásra  a  rendszerben.  Az  adatkezelő  biztosítja,  hogy  ezen,  automatikusan  rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette,  vagy  a  szolgáltatásról  leiratkozott,  úgy  ezt  követően  a  technikai  adatokról  az  ő személye nem lesz beazonosítható.