Elállási feltételek

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló bármilyen indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén a Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárlónak 14 napon belül kell elküldenie a Webáruháznak. A Vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a Webáruháznak. Ilyen esetben a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, kivéve ha a Webáruház vállalta e költségek visszatérítését. Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, a szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltségeket a Webshop nem köteles megtéríteni. Elállás esetén a Webáruház legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a Vásárló által kifizetett teljes összeget. A Webáruház követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

A termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez [kivéve zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, hang-, illetve képfelvétel (CD és DVD lemezek), számítógépes szoftver esetében].

Elállási nyilatkozat (minta):

Videojáték Város
9121 Győrszemere, Felpéci út 47.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt

További információk az elállási jogról:

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog.html

További információk az elállási jog hiányáról:

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html

"Mikor veszítjük el elállási jogunkat műsoros CD, DVD lemez, illetve számítógépes szoftverek vásárlásakor?

A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontottuk, hiszen ilyenkor lehetővé válik számunkra a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetni. Ha azonban a terméket az elállási határidő alatt az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni."